چرا گياه خوار باشيم؟

تغذیه گیاهی نگرشی جدید برای بشریت نیست، بلکه با تاریخ پیدایش انسان بر روی کره زمین آغاز شده است. اجداد ما از میوه ها، دانه ها و ریشه های گیاهان استفاده می کردند و با همین غذاهای ساده و سالم هزارhن سال بر روی زمین می زیستند و هیچ گاه دچار بیماریهای ناشناخته امروزی نشدند. بررسی های انجام شده بر روی ساختار فیزیکی و فیزیولوژیکی انسان از جمله دهان، وضعیت فک ها، طول روده ها و نوع هورمون ها و آنزیم های گوارشی انسان نشان می دهد که تغذیه گیاهی سازگار ترین نوع تغذیه برای انسان است.