چرا گياه خوار باشيم؟

تغذیه گیاهی نگرشی جدید برای بشریت نیست، بلکه با تاریخ پیدایش انسان بر روی کره زمین آغاز شده است. اجداد ما از میوه ها، دانه ها و ریشه های گیاهان استفاده می کردند و با همین غذاهای ساده و سالم هزارhن سال بر روی زمین می زیستند و هیچ گاه دچار بیماریهای ناشناخته امروزی نشدند. بررسی های انجام شده بر روی ساختار فیزیکی و فیزیولوژیکی انسان از جمله دهان، وضعیت فک ها، طول روده ها و نوع هورمون ها و آنزیم های گوارشی انسان نشان می دهد که تغذیه گیاهی سازگار ترین نوع تغذیه برای انسان است.

درباره ما

مهربانم سلام

سپاس ار اینکه امروز سایه پر از مهر میترا، که همیشه شاد است و مهربان انتخاب کرده اید، سالهاست من و مادرم در آرزوی رستورانی بودیم که در آن طعامی با عشق و ایمان و مهر پخت شود و با راستی و دوستی پذیرای مقدم شما باشد. امروز رویای ما در کنار ماست و پروردگارم به ما ارزانی داشته، امیدوارم قدر این لطف و برکت الهی که چیزی جز خدمت به شما نیست را بدانیم و امانت دار مهربانیهای شما باشیم...رستوران جدید ما نامی بر گرفته از میترای آسمانی است، نامی به معنای خداوندگار مهر و محبت، نگهبان دوستی و راستی، نامی بر گرفته از فرهنگ ایران زمین و نامی برگرفته از نام پر مهر ماردم.وصف عشق مادرم همان مهر میتراست.